Ճամբարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137ա Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ 90018506110916000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Գ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՎԱՀԱՆ 9001850670988000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Դ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26քմ ԹԹՈՒՋՈՒՐ 9001850681048000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137բ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԳԵՏԻԿ 9001850691028000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137Ե ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՄԱՐՏՈՒՆԻ 9001850700928000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Զ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԱՅԳՈՒՏ 9001850710908000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Է ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԴՊՐԱԲԱԿ 9001850721068000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Ը ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՁՈՐԱՎԱՆՔ 9001850751178000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա1 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26-50քմ 90018506110924000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա2 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 50-100քմ 90018506110930000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա3 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 100-200քմ 90018506110944000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա4 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ 9001850611098000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա5 Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ 9001850611098000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Գ1 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՄԻՆՉԵՎ 26ՔՄ ՎԱՀԱՆ 90018506709816000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Գ2 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ մինչև 26-50քմ ՎԱՀԱՆ 90018506709824000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137դ1 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26քմ ԹԹՈՒՋՈՒՐ 9001850681044800Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137դ2 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԹԹՈՒՋՈՒՐ 90018506810424000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137բ1 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26 քմ ԳԵՏԻԿ 90018506910216000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137բ2 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26-50 քմ ԳԵՏԻԿ 90018506910224000Եռամսյակային0.3 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ