Ճամբարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001850613641500Ամսական1 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար մինչև 26 քմ: 9001052015875000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ա Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ 90018506110916000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Գ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՎԱՀԱՆ 90018506709824000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26քմ ԹԹՈՒՋՈՒՐ 9001850681048000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137բ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԳԵՏԻԿ 9001850691028000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137Ե ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՄԱՐՏՈՒՆԻ 9001850700928000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Զ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԱՅԳՈՒՏ 9001850710908000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137Է ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԴՊՐԱԲԱԿ 9001850721068000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Ը ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՁՈՐԱՎԱՆՔ 9001850751178000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1139ա Համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների, մանրածախ առևտրի կետերում տեխնիկական հեղուկների, վաճառքի թույլտվության համար 9001850613315000Եռամսյակային1 Ընտրել
1139բ Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, վաճառքի թույլտվության համար 900185061331100000Տարեկան1 Ընտրել
1139գ Համայնքի տարածքում սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար 900185061331150000Տարեկան1 Ընտրել
1140գ ոչ հիմնական շինության ներսում հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 26-50 քմ: 9001052015872000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ