Ճամբարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001850613641500Ամսական1 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար մինչև 26 քմ: 9001052015875000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ա Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ 90018506110916000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Գ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՎԱՀԱՆ 90018506709824000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26քմ ԹԹՈՒՋՈՒՐ 9001850681048000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137բ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԳԵՏԻԿ 9001850691028000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137Ե ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՄԱՐՏՈՒՆԻ 9001850700928000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Զ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԱՅԳՈՒՏ 9001850710908000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137Է ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԴՊՐԱԲԱԿ 9001850721068000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Ը ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՁՈՐԱՎԱՆՔ 9001850751178000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա1 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26-50քմ 90018506110924000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա2 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 50-100քմ 90018506110930000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա3 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 100-200քմ 90018506110944000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա4 Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ 9001850611098000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա5 Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ 9001850611098000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Գ1 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՄԻՆՉԵՎ 26ՔՄ ՎԱՀԱՆ 90018506709816000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Գ2 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ մինչև 26-50քմ ՎԱՀԱՆ 90018506709824000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137դ1 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26քմ ԹԹՈՒՋՈՒՐ 9001850681044800Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137դ2 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԹԹՈՒՋՈՒՐ 90018506810424000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137բ1 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26 քմ ԳԵՏԻԿ 90018506910216000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1137բ2 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/մինչև 26-50 քմ ԳԵՏԻԿ 90018506910224000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1145ա լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90018506134950000Տարեկան1 Ընտրել
1139ա Համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների, մանրածախ առևտրի կետերում տեխնիկական հեղուկների, վաճառքի թույլտվության համար 9001850613315000Եռամսյակային1 Ընտրել
1139բ Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, վաճառքի թույլտվության համար 900185061331100000Տարեկան1 Ընտրել
1139գ Համայնքի տարածքում սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար 900185061331150000Տարեկան1 Ընտրել
1137Գ3 ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՄԻՆՉԵՎ 26-50ՔՄ ՎԱՀԱՆ 90018506709812000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137ա6 Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 26-50քմ 90018506110912000Եռամսյակային0.5 Ընտրել
1137Զա ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԱՅԳՈՒՏ 90018507109016000Եռամսյակային0.3 Ընտրել
1140գ ոչ հիմնական շինության ներսում հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 26-50 քմ: 9001052015872000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ