Այսօր: Երկուշաբթի, 6 Հուլիսի 2020թ.
Ճամբարակի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 169
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
 
Ավագանու որոշում N 100
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Ճամբարակ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնք
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, (0265)22255, chambarak.gegharquniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

12 նոյեմբերի 2019 թվականի N 100

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարելով ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով.

                                               

   Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի  Ա Վ Ա Գ Ա Ն Ի Ն    Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   Է՝

 1. Ճամբարակ համայնքի վարչական բյուջեի «Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ» եկամտատեսակին ավելացնել 55 813 000(հիսունհինգմիլիոն ութ հարյուր տասներեք հազար) դրամով, իսկ «Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ» եկամտատեսակն ավելացնել 159 123 100 (մեկ հարյուր հիսունւնը միլիոն մեկ հարյուր քսան երեք հազար մեկ հարյուր) դրամով:
 2. 01 բաժնի I խմբի I դասի «Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ» դասակարգման հետևյալ հաշիվներից պակասեցնել՝
  • 4212 –Էներգետիկ ծառայություններ – 62 700(վաթսուն երկու հազար յոթ հարյուր) դրամ,
  • 4233 – Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություն-ներ – 200 000(երկու հարյուր հազար) դրամ,
  • 4239 – Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ- 600 000(վեց հարյուր հազար) դրամ,
  • 4264 – Տրանսպորտային նյութեր – 493 000(չորս հարյուր ինըսուն երեք հազար) դրամ,
  • 4267 – Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր – 250 000(երկու հարյուր հիսուն հազար) դրամ,
  • 4861 – Այլ ծախսեր – 200 000(երկու հարյուր հազար) դրամ
 3. 01 բաժնի VI խմբի I դասի «Ընդհանուր բնույթի հանրային ծաառայություն» դասա¬կարգման հաշիվներից պակասեցնել՝
  • 4819 – Նվիրատվություններ «Այլ շահույթ չհետապնդող կազմա-կերպութ¬յուններ»-ին – 1 000 000(մեկ միլիոն) դրամ,
  • 4823 – Պարտադիր վճարներ – 150 000(մեկ հարյուր հիսուն հազար) դրամ,
 4. 04 բաժնի II խմբի I դասի «Գյուղատնտեսություն» դասակարգման հաշիվներից պակասեցնել՝
  • 4251 – Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում – 908 000(ինը հարյուր ութ հազար) դրամ,
  • 4264 – Տրանսպորտային նյութեր – 714 000(յոթ հարյուրն տասնչորս հազար) դրամ,
  • 4269 – Հատուկ նպատակային նյութեր – 500 000(հինգ հարյուր հազար) դրամ,
 5. 05 բաժնի I խմբի I դասի «Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» դասա կարգման հաշիվներից պակասեցնել՝
  • 4264 – Տրանսպորտային նյութեր – 2 800 000(երկու միլիոն ութ հարյուր հազար) դրամ,
  • 4267 – Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր – 200 000(երկու հարյուր հազար) դրամ,
 6. 05 բաժնի VI խմբի I դասի «Թափառող կենդանիների վնասազերծում» դասա-կարգման հետևյալ հաշիվներից պակասեցնել՝
  • 4823 – Պարտադիր վճարներ – 300 000(երեք հարյուր հազար) դրամ,
 7. 08 բաժնի I խմբի I դասի «Սպորտային միջոցառումներ» դասակարգման 4269 «Հատուկ նպատակային նյութեր» հաշվից պակասեցնել - 55 000(հիսուն հինգ հազար) դրամ,
 8. 09 բաժնի I խմբի I դասի «Նախադպրոցական դաստիարակություն» դասակարգ¬ման 4269 «Հատուկ նպատակային նյութեր» հաշվից պակասեցնել - 598 000(հինգ հարյուր ինըսուն ութ հազար) դրամ,
 9. 09 բաժնի I խմբի II դասի «Հանրակրթական ուսուցում» դասակարգման 4269 «Հատուկ նպատակային նյութեր» հաշվից պակասեցնել - 20 000(քսան հազար) դրամ,
 10. 06 բաժնի III խմբի I դասի «Ջրամատակարարում» դասակարգման հետևյալ հաշիվներից պակասեցնել՝
  • 4251 – շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 800 000(ութ հարյուր հազար) դրամ, • 4264 տրանսպորտային նյութեր – 900 000(ինը հարյուր հազար) դրամ,
  • 4269–հատուկ նպատակային նյութեր–400 000(չորս հարյուր հազար) դրամ,
  • 4819 – նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպութ յուններին–3 500 000(երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ,
 11. 09 բաժնի IV խմբի I դասի «Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն» դասա-կարգման 4729 «Այլ նպաստներ բյուջեից» հաշվից պակասեցնել – 1 000 000(մեկ միլիոն) դրամ:

  ՊԱԿԱՍԵՑՐԱԾ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԲԱՇԽԵԼ՝
 12. 01 բաժնի I խմբի I դասի «Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ» դասակարգման հետևյալ հաշիվների վրա՝
  • 4215 – ապահովագրական ծախսեր–60 000(վաթսուն հազար) դրամ,
  • 4234Տեղեկատվական ծառայություններ – 50 000(հիսուն հազար) դրամ,
  • 4252 – մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում–400 000(չորս հարյուր հազար) դրամ,
  • 5113 – շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում–6 471 000 (վեց միլիոն չորս հարյուր յոթանասունմեկ հազար) դրամ,
 13. 01 բաժնի VI խմբի I դասի «Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություն» դասա-կարգման 4264 «Տրանսպորտային նյութեր» հաշվին–2 000 000(երկու միլիոն) դրամ, իսկ 4241 «Մասնագիտական ծառայություններ» հաշվին – 100 000(մեկ արյուր հազար) դրամ,
 14. 04 բաժնի II խմբի I դասի «Գյուղատնտեսություն» դասակարգման 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հաշվին ավելացնել–34 560 000(երեսունչորս միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար) դրամ, իսկ 4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հաշվին ավելացնել–400 000(չորս հարյուր  հազար) դրամ,
 15. 04 բաժնի V խմբի I դասի «Ճանապարհային տրանսպորտ» դասակարգման 4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հաշվին ավելացնել–150 000(մեկ հարյուր հիսուն հազար) դրամ, իսկ 4251 «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում» հաշվին–900 000(ինը հարյուր հազար)դրամ, իսկ 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հաշվին – 116 790 000(մեկ հարյուր տասնվեց միլիոն յոթ հարյուր ինըսուն հազար)դրամ,
 16. 05 բաժնի I խմբի I դասի «Աղբահանում» դասակարգման 4111–«Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հաշվին ավելացնել–500 000(հինգ հար-յուր հազար) դրամ:
 17. 09 բաժնի I խմբի I դասի «Տարրական ուսուցում» դասակարգման 4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հաշվին ավելացնել–300 000(երեք հարյուր հազար) դրամ:
 18. 06 բաժնի III խմբի I դասի «Ջրամատակարարում» դասակարգման 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հաշվին ավելացնել–62 740 600(վաթսուն երկու միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար վեց հարյուր) դրամ:
 19. 08 բաժնի I խմբի I դասի «Սպորտային միջոցառումներ» դասակարգման 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հաշվին ավելացնել–14 614 000(տասնչորս միլիոն վեց հարյուր տասնչոր հազար) դրամ:
 20. 06 բաժնի IV խմբի I դասի «Փողոցների լուսավորում» 4212 հաշվին ավելացնել–1 500 000(մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար), իսկ 5113 «Շենքերի և շինություն-ներիկապիտալ վերանորոգում–3 500 000(երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ:
 21. 08 բաժնի II խմբի IV դասի «Այլ մշակույթային կազմակերպություններին» դասակարգման 4239 «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» հաշվին ավելացնել 300 000(երեք հարյուր հազար) դրամ,
 22. 11 բաժնի I խմբի II դասի «Պահուստային ֆոնդ» դասակարգման 4891 «Պահուստային միջոցներ» հաշիվն ավելացնել – 6 371 100(վեց միլիոն երեք հարյուր յոթանասուն մեկ հազար մեկ հարյուր) դրամ,
 23. Վարչական բյուջեից ֆոնդային բյուջե հատկացնել–58 432 600(հիսունութ միլիոն չորս հարյուր երեսուն երկու հազար վեց հարյուր) դրամ:

Կողմ -6

ԱԴԱՄՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ

ԲԱԲԱՅԱՆ ՎԱԽԹԱՆԳ

ԽՈՆԴԿԱՐՅԱՆ ՄԱԿԻՉ

ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՄԻՇԱ

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԶՈՒՐԻԿ

ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ՎԱԶԳԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Նիստ


 • Կարծիքներ

 
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.031
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner